UK    UK    HU     DE   
Srpski English Hungary Germany
Naslovna Špedicija
   
 
TimoCom ID: 015715
 
    Špedicija-carinsko posredovanje      
     
    Usluge  špedicije – carinskog posredovanja svakako su nezaobilazne u okviru  međunarodnog
    transporta i skladištenja roba, prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe na teritoriji Srbije.
     
    Naša firma pruža i ove usluge zahvaljujući višegodišnjem radu na graničnim prelazima prema
    Mađarskoj, na carinskim ispostavama u Subotici i u Beogradu na carinskom terminalu.
     
    Na graničnim prelazima Horgoš/Röszke  i Kelebija/Tompa obavljamo sve potrebne carinske i
    inspekcijske procedure vezane za prijavljivanje roba u ulasku ili tranzitu kroz Srbiju.
    24-časovno radno vreme na graničnim prelazima omogućuje da se roba
    efikasno i bez nepotrebnog zadržavanja otprema do krajnjih destinacija.
     
   

Za robe u uvozu vršimo sve potrebne carinske procedure u svojim kancelarijama :

     
  - U sedištu firme u Subotici ,
  - U kancelariji na carinskom terminalu Beograd.
     
     
    Za sve carinske procedure bilo da je reč o uvozu, izvozu, privremenom uvozu
    ili smeštaju robe pod carinski nadzor posedujemo odgovarajuću carinsku garanciju i
    kvalitetno osoblje što omogućava da se celokupna procedura obavlja efikasno i kvalitetno.
     
     
     
                   
® Ivasped 2010.